Zgodnie ze statutem Stowarzszenia Edukacyjnego Nauczycieli (Polish Teachers Association) co roku wybierana jest rada rodziców, której zadaniem i celem jest:

REGULAMIN RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2023/2024 w skład rady rodziców weszły następujące osoby:

  1. Monika Mirek
  2. Robert Ważeński
  3. Piotr Leśniewski

Gratulujemy i dziękujemy za Waszą chęć pracy na rzecz szkoły!