PRZEDSZKOLE

Najmłodsi kochają nasze przedszkole, za naukę poprzez zabawę, za wspaniałą atmosferę i kolegów, z którymi razem uczą się języka polskiego.

Przedszkole SEN to miejsce, gdzie przez zabawę poznajemy i rozwijamy u dzieci język ojczysty.

Już na tym etapie w ramach przygotowania do samodzielnego czytania wprowadzamy samogłoski i wyrażenia dźwiękonaśladowcze według Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

Podczas każdej soboty wykonujemy ćwiczenia stymulujące lewą półkulę mózgu przez co wspomagamy rozwój mowy u dzieci, odbieranie języka i jego tworzenie.

Dla Przedszkolaków stworzyliśmy zestaw kart tematycznych pt.„BAWIĘ SIĘ I UCZĘ”, których celem jest połączenie dobrej zabawy z przygotowaniem do nauki czytania i pisania. Znajdziemy w nim starannie dobrane ćwiczenia na spostrzeganie wzrokowe, mechanizmy lewopółkulowe, grafopercepcję.

Jako kreatywny zespół przygotowujemy zajęcia pełne niespodzianek oraz stwarzamy przestrzeń dla rozwoju kreatywności u dzieci. Często słyszymy od rodziców, że dzieci pytają w poniedziałek kiedy pójdą do polskiego przedszkola.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® to metoda czytania sylabami i jeden z elementów terapeutycznych Metody Krakowskiej®. Opiera się ona na wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. Twórczynią Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® jest prof. Jagoda Cieszyńska.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® opiera się na najnowszych badaniach neuropsychologicznych, a także na wieloletniej praktyce terapeutycznej prof. Jagody Cieszyńskiej. Nazwa metody odnosi się wprost do organizacji funkcji językowych mózgu.
Wykorzystuje zarówno mechanizmy symultaniczne, czyli globalne, całościowe, którymi zajmuje się prawa półkula, jak i sekwencyjne, linearne, za które odpowiada półkula lewa.

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną odbywa się w trzech etapach, takich samych jak podczas nabywania systemu językowego przez dziecko – powtarzania, rozumienia oraz nazywania. W pierwszym etapie dziecko powtarza odczytywane przez dorosłego samogłoski/sylaby. W etapie rozumienia dorosły wypowiada samogłoskę lub sylabę, a dziecko wskazuje ją lub podaje. Etap nazywania polega na samodzielnym odczytywaniu pokazanych samogłosek lub sylab przez dziecko.

Źródło: Centrum Metody Krakowskiej