REKRUTACJA

...czyli jak Twoje dziecko może rozpocząć wspaniałą przygodę w naszej szkole.

Zapisanie dziecka do polonijnej szkoły to bardzo ważny krok w życiu rodziny, krok który może zmienić przyszłość młodego człowieka. Krok, który prowadzi do pełnej dwujęzyczności.

Gwarantujemy najwyższy poziom nauczania na wielu poziomach od przedszkola do klasy maturalnej.

Dajemy możliwość poszerzenia edukacji dziecka o naukę pisania, czytania, mówienia w języku polskim, o poznanie historii i geografii Polski, uczymy pielęgnować polskie zwyczaje i tradycje.

Nasi uczniowie z wielkim powodzeniem przystępują i zdają maturę z języka polskiego na irlandzkiej maturze. Możemy się pochwalić 3 rocznikami absolwentów, którzy są studentami najlepszych uczelni irlandzkich, brytyjskich oraz polskich.

Proces Rekrutacyjny

Krok

1

Poznaj nas

Zapoznaj się ze specyfiką naszej szkoły, czytając naszą stronę. Tu znajdziesz najpotrzebniejsze informacje o naszej placówce, wizji, programie, metodach, lokalizacjach i opłatach.

Krok

2

Skontaktuj się z nami

Przede wszystkim musimy sprawdzić czy mamy miejsce dla Twojego dziecka. Formy kontaktu:

Krok

3

Dokumenty

Wypełnij kwestionariusz osobiście w sekretariacie lub online na stronie szkoły.

Krok

4

Formalności

Dostarcz dokumenty wyszczególnione w kwestionariuszu /preferowana forma kontaktu e-mail/ i ureguluj kwotę wpisowego na konto szkoły. Numer konta w zakładce Konto szkolne, w tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko dziecka.

Krok

5

Witaj!

Witamy w Polskiej Szkole SEN i zapraszamy na zajęcia.

Opłaty

Czesne za szkołę płatne do 15 każdego miesiąca

Wpisowe

  • Opłata jednorazowa, bezzwrotna
  • 50 euro za pierwsze dziecko 
  • 37 euro za kolejne dziecko z rodziny

Czesne za przedszkole

100 euro miesięcznie, płacone przez 10 miesięcy.

Czesne za szkołę

  • Pierwsze dziecko 95.00 euro miesięcznie, płacone przez 10 miesięcy.
  • Drugie dziecko 75.00 euro miesięcznie, płacone przez 10 miesięcy.
  • Trzecie i kolejne dziecko z rodziny – edukacja bezpłatna

Kurs maturalny

  • Uczeń korzystający wyłącznie z lekcji języka polskiego w ramach przygotowania do matury 50 euro miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku).
  • Uczeń korzystający z lekcji języka polskiego oraz lekcji matematyki czy szkolnych projektów 95 euro miesięcznie (płatne 10 miesięcy w roku.

Materiały, pomoce naukowe, ubezpieczenie

30 euro na semestr za materiały i pomoce naukowe

Numer konta

Polish Teachers Association 

Bank AIB 

IBAN: IE12AIBK93331752623014 

BIC/SWIFT CODE: AIBKIE2D

Gotowi dołączyć
do naszej wyjątkowej ekipy?

Potrzebujesz więcej informacji?