WSPÓŁPRACA

Od wielu lat współpracujemy z ekspertami, językoznawcami, psychologami, instytucjami i fundacjami polonijnymi, które pomagają nam podnosić poziom naszej oferty.