AUTORSKI PROGRAM

Oferujemy autorski program nauczania, oparty na Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą, który stale wzbogacamy.

Autorski program nauczania został stworzony na wszystkich poziomach od przedszkola, przez szkołę podstawową, aż do liceum, specjalnie dla uczniów polonijnych i uwzględnia on ich specyficzne potrzeby językowe, wynikające z wielojęzyczności i wielokulturowości.

Dobór treści i kształtowane umiejętności są zgodne z Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Głównym celem naszej edukacji jest umożliwienie dzieciom polonijnym opanowanie języka polskiego, czytania, pisania oraz kształtowanie praktycznych kompetencji językowych /posługiwanie się językiem polskim w codziennych sytuacjach/.

Już od przedszkola dzieci poznają polską kulturę i tradycję, uczestniczą w celebrowaniu ważnych dla Polski wydarzeń. Poznają polskie miasta i regiony, uczą się o sławnych Polakach, a na dalszym etapie edukacji uczestniczą w lekcjach historii i geografii. Częścią programu są również zajęcia z matematyki użytkowej.

Co nas wyróżnia spośród innych szkół polonijnych?

Umożliwiamy realizowanie materiału z zakresu polskiej podstawy programowej.

Zapewniamy nowoczesny i efektywny sposób nauczania.

Pogłębiamy wiedzę najmłodszych o Polsce.

Rozwijamy znajomość języka polskiego u dziecka.

PRZEDSZKOLE

Przedszkole SEN to miejsce, gdzie przez zabawę poznajemy i rozwijamy z dziećmi język ojczysty.

Już na tym etapie w ramach przygotowania do samodzielnego czytania wprowadzamy samogłoski i wyrażenia dźwiękonaśladowcze według Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® Podczas każdej soboty wykonujemy ćwiczenia stymulujące lewą półkulę mózgu przez, co wspomagamy rozwój mowy u dzieci, odbieranie języka i jego tworzenie. 

Dla Przedszkolaków stworzyliśmy zestaw kart tematycznych pt. „BAWIĘ SIĘ I UCZĘ”, których celem jest połączenie dobrej zabawy z przygotowaniem do nauki czytania i pisania. Znajdziemy w nim starannie dobrane ćwiczenia na spostrzeganie wzrokowe, mechanizmy lewopółkulowe, grafopercepcję. Jako kreatywny zespół  przygotowujemy zajęcia pełne niespodzianek  oraz  stwarzamy przestrzeń dla rozwoju kreatywności u dzieci. Często słyszymy od rodziców,  że dzieci pytają  w poniedziałek kiedy pójdą do polskiego przedszkola

Edukacja wczesnoszkolna

W Polskiej Szkole SEN pracujemy na autorskim programie, który został opracowany specjalnie dla uczniów polonijnych. Zawarte w nim treści są kompatybilne z irlandzkim programem nauczania.

Jesteśmy jedyną szkołą polonijną, która ma w ofercie zerówkę Junior i Senior, dzięki czemu dzieci rozpoczynają równolegle edukację irlandzką i polonijną. Od razu są zanurzone w obu językach i kulturach. 

W klasach pierwszych stworzyliśmy dwa poziomy nauczania: – poziom pierwszy dla dzieci, które rozpoczynają przygodę w szkole polonijnej, – poziom drugi dla uczniów, którzy ukończyli u nas zerówkę Senior, wstępnie opanowali umiejętność czytania i kontynuują edukację.

JĘZYK POLSKI

W edukacji polonistycznej odeszliśmy od pracy na podręcznikach stworzonych dla szkół w Polsce. Na lekcjach języka polskiego realizujemy autorskie scenariusze lekcji przygotowane w oparciu o Podstawę Programową oraz uzupełnione o dodatkowe i atrakcyjne treści.

W edukacji polonistycznej odeszliśmy od pracy na podręcznikach stworzonych dla szkół w Polsce. Na lekcjach języka polskiego realizujemy autorskie scenariusze lekcji przygotowane w oparciu o podstawę programową oraz uzupełnione o dodatkowe i atrakcyjne treści o różnorodnej tematyce, często zmieniające się względem potrzeb naszych uczniów i ich zainteresowań. Metody realizowania scenariuszy lekcji są dynamiczne, nastawione na zainteresowanie ucznia. Tworzymy pokoje ucieczki, quizy, teleturnieje, gry i zagadki. Korzystamy z tablic multimedialnych, interaktywnych narzędzi do przygotowywania materiałów np. genially, kahoot, learning apps, i innych. Uczniowie prowadzą swoje własne dzienniki aktywności, w których zapisują swoje osiągnięcia i sukcesy oraz monitorują realizowanie szkolnych zadań (praca na lekcjach i aktywność, zadania domowe, projekty, udział w konkursach i Olimpiadach). 

Lekcje języka polskiego prowadzimy w poszanowaniu dwujęzyczności naszych uczniów, szukamy analogii i wspólnych czynników kulturowych i językowych, tak żeby pomóc naszym uczniom odnaleźć swoją tożsamość językową i kulturową. Od 2 lat prowadzimy Festiwal Patrona, podczas którego uczymy się o wybitnych postaciach oraz epokach, które miały niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. 

Uczniowie mieli już okazję nauczyć się neologizmów od Stanisława Lema czy odnalezienia swoich „Everestów” pod przewodnictwem Wandy Rutkiewicz. 

Wspieramy talenty językowe naszych uczniów, zachęcając do oddziału w konkursach literackich i poetyckich, w których uczniowie Polskiej Szkoły SEN co roku świetnie się bawią i odnoszą sukcesy.

KURS MATURALNY


Polska Szkoła SEN od wielu lat prowadzi kursy maturalne dla naszych uczniów. Podstawa programowa zakłada zrealizowanie 180 godzin materiału w ciągu ostatnich dwóch lat szkoły średniej, jak również przygotowanie portfolio językowego, w którym uczniowie będą dokumentować swoje doświadczenia i obserwacje zdobyte w trakcie procesu uczenia się. Docelowy poziom znajomości języka polskiego na maturze został określony jako A2/B1, co według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego oznacza odpowiednio: podstawowy i niższy średniozaawansowany. Obecnie egzamin maturalny jest podzielony na 3 części składające się na końcową ocenę maturalną z języka polskiego. Uczeń zdobywa punkty za mówienie, rozumienie ze słuchu i pisanie. Zajęcia w szkole SEN są tworzone bardzo starannie, przez wykwalifikowanych nauczycieli posiadających doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do matury z języka polskiego jako obcego. Gwarantujemy atrakcyjne metody nauczania prowadzone w przyjaznej atmosferze, gdzie uczeń jest aktywnym uczestnikiem zajęć. 

Zapraszamy!

HISTORIA

Na naszych lekcjach historii skupiamy się na poznawaniu oraz rozumieniu przyczyn i skutków wydarzeń historycznych.

W wielu szkołach polonijnych treści historyczne są realizowane w połączeniu z  nauczaniem geografii na lekcjach zwanych Wiedza o Polsce. Naszym wielkim atutem jest prowadzenie zajęć z historii, jako odrębnego przedmiotu. Dzięki czemu możemy zrealizować cały program historii przewidziany dla klas szkoły podstawowej i liceum.

W klasie 4 uczniowie korzystają z podręcznika SEN, autorstwa jednego z naszych nauczycieli historii i materiałów stworzonych specjalnie na potrzeby uczniów dwujęzycznych, których znajomość słownictwa ogranicza się do języka potocznego. Właśnie dlatego przygodę z tym przedmiotem rozpoczynamy od wprowadzenia pojęć historycznych, by uczniowie rozumieli i swobodnie posługiwali się specyficzną terminologią, zarówno w piśmie, jak i w mowie.

Treści dla klasy 4 wprowadzają uczniów w tematykę początków państwa polskiego.

Praca z podręcznikami i metodami aktywizujących wzbogacona jest autorskimi prezentacjami i scenariuszami. Dalsze etapy edukacji w klasach szkoły podstawowej i liceum to już regularna wycieczka po historii Polski od czasów średniowiecznych, przez nowożytne do historii współczesnej. 

Nie od dziś wiadomo, że najszybciej uczymy się poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach, dlatego na historii korzystamy z metod:

  • metoda Lego logos
  • metody odwróconej lekcji
  • mapy myśli
  • metody projektowej
  • puzzli, rozsypanek
  • lekcji z rekwizytami

 

Wiedzę, również podsumowujemy w sposób innowacyjny i atrakcyjny dla uczniów. Wykorzystujemy do tego nowe technologie w postaci quizów na takich platformach, jak Quizizz, Kahoot, Google Forms i wiele innych.

W ramach podsumowania każdego semestru uczniowie sami oceniają swoją pracę i zdobytą wiedzę i umiejętności. Tworzą również multimedialne projekty, których celem jest szczegółowe zapoznanie się z wybranych przez nich tematem i utrwalenie wiadomości. Jednocześnie pomaga to nauczycielom sprawdzić czy uczeń samodzielnie prezentuje zdobyta wiedzę i płynnie wypowiada się, używając specyficznego języka.

Uczniowie naszej szkoły z ogromny powodzeniem biorą udział w międzynarodowych konkursach historycznych, w których odnoszą sukcesy.

  1. II Miejsce w I Turnieju „Niepodległa”, Instytut Pamięci Narodowej
  2. Finał i 7 miejsce w I Polonijnym Konkursie Misia Wojtka, Instytut Pamięci Narodowej
  3. Finał i 8 miejsce w II Polonijnym Konkursie Misia Wojtka, Instytut Pamięci Narodowej
  4. Wyróżnienie w konkursie „Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej”, Instytut Pamięci Narodowej

GEOGRAFIA

Podobnie jak historia, geografia w naszej szkole jest oddzielnym przedmiotem.

Lekcje geografii są dla naszych uczniów ekscytującą podróżą po Polsce. Geografia szkolna umożliwia uczniom rozumienie współczesnego świata, w tym dostrzeganie powiązań regionalnych i globalnych. 

Na lekcjach geografii uczniowie zapoznają się  z terminologią geograficzną taką jak, np.: równoleżnik, południk, wysokość nad poziomem morza, krajobraz itp. Słowa, które wydają się oczywiste dla osób wychowanych w Polsce, takimi nie są dla naszych dwujęzycznych uczniów. 

Przykładowe tematy: położenie geograficzne Polski, jej sąsiedzi, najważniejsze miasta regiony i atrakcyjne miejsca warte odwiedzenia. Podróżujemy po Polsce „palcem” po atlasie, ale także odbywamy podróże wirtualne. 

Na każdym etapie edukacji geograficznej uczniowie wykonują liczne projekty, jak legitymacje Morza Bałtyckiego czy spacer po Warszawie, pokaż mi Kraków i okolice, moja mała Ojczyzna. 

W ramach lekcji uczniowie zakładają biuro podróży, dla którego tworzą folder na temat wylosowanego miasta lub regionu Polski,   konstruują grę o Morzu Bałtyckim, projektują  eko – miasto, wcielają się w rolę pogodynek i zapowiadają prognozę pogody. 

Zgodnie z naszym motto- nauka poprzez zabawę- wykorzystujemy na lekcjach quizy, koła fortuny, kalambury, piosenki, a nawet tańce.

MATEMATYKA

Nauczanie matematyki w szkole SEN można podzielić na poszczególne etapy:
- klasy 4 - 6 szkoły podstawowej,
- klasy 7 - 8 szkoły podstawowej i 1 klasa liceum,
- klasy 2-3 i 4 liceum.

Pomimo, że matematyka nie jest przedmiotem obowiązkowym w szkołach polonijnych mamy ją w naszej ofercie, gdyż jej głównym zadaniem jest zapoznanie uczniów z polską terminologią matematyczną. Oprócz tego kładziemy nacisk na rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego i analitycznego myślenia i rozumienia zadań z treścią.

W klasach 4-6 podsumowania semestralne odbywają się za pomocą tematycznych prac projektowych. Na lekcjach pojawiają się gry logiczne, łamigłówki. Uczniowie mają okazję do pracy w małych grupach lub parach, tam gdzie to możliwe korzystamy z metod interaktywnych.

Na dalszych etapach edukacji, wychodząc naprzeciw potrzebom i prośbom rodziców, na zajęciach z matematyki zaczyna się pojawiać język angielski. Uczniowie realizują program przygotowawczy do egzaminu Junior Certificate na poziomie Higher Level. A w klasach licealnych do egzaminu maturalnego w szkole irlandzkiej. W najstarszych klasach licealnych matematyka jest przedmiotem do wyboru.