SYSTEM OCENIANIA

Zainspirowani działaniami „Budzącej się szkoły” stosujemy system Oceniania Kształtującego.

Na czym on polega?

Doceniamy
– nie oceniamy

Zasady NaCoBeZU":

Na co będę zwracał uwagę, gdy będę cię oceniać” (czego będę oczekiwać po skończonej lekcji) – to nic innego, jak dokładnie i w języku ucznia sformułowane kryteria sukcesu, prezentowane uczniom przez nauczyciela na początku roku szkolnego i na początku każdej lekcji, projektu, aktywności.

Dzięki NaCoBeZu uczniowie wiedzą, jakie wiadomości i umiejętności muszą opanować na lekcji i jaki poziom wykonania zadania jest wymagany. To sprawia, że czują się „bezpiecznie”, nie są zaskoczeni.

Źródło: Budząca się szkoła

Pozostałe elementy oceniania kształtującego:

Ponadto każdy uczeń klas 4-8 i liceum: