Zgodnie ze statutem naszej szkoły oferujemy co roku stypendium naukowe wyróżniającym się uczniom.

Kryteria wyboru to:

  • bardzo dobre wyniki w nauce,
  • ponadprzeciętne zaangażowanie w życie szkoły,
  • wybitne osiągnięcia, np. publikacje, reprezentowanie szkoły na międzynarodowych konkursach polonijnych, etc.

W roku szkolnym 2023/2024 stypendium naukowe otrzymała:

  • Aniela Lipińska