ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 JUŻ 3 WRZEŚNIA!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 JUŻ 3 WRZEŚNIA!

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 w sobotę 3 września 2011 o godzinie 9.00. Zapraszamy wszystkich rodziców i uczniów na spotkanie inauguracyjne na sali gimnastycznej. Od godziny 9.45 odbędą się już lekcje według planu zajęć. [end]2. Spotkanie rodziców z dyrektorem i zarządem szkoły o godzinie 9.45. 3. Plan lekcji dostępny na stronie szkoły: www.szkolasen.com 4. Prosimy rodziców o zgłaszanie do wychowawców klas na jakie przedmioty do wyboru będzie chodzić Państwa dziecko. W klasach 1-3 są to dwa przedmioty na 6 i 7lekcji . W klasach 4-6 i gimnazjum jest to jeden przedmiot na 7 lekcji. Przypominamy, że są to przedmioty obowiązkowe. Do wyboru mamy tu: – język polski- matematyka– przyroda- chemia, fizyka- historia- zajęcia wyrównawcze- godzina wychowawcza- plastyka- język hiszpański- język francuski- religia- muzyka- teatr- wychowanie fizyczne (sport) Jednocześnie w trakcie tych godzin lekcyjnych uczniowie mogą być skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze z potrzebnych dziedzin i przedmiotów lub odbyć lekcję wychowawczą. Decyzja należy tu do wychowawcy i nauczycieli prowadzących. Blok obowiązkowch zajęć dodatkowych startuje od 10 września. 3 września są tylko fakultety o godzinie 14.30 5. Fakultety od 14.30 do 16.00 z podobnych dziedzin. Są to zajęcia nieobowiązkowe w i bezpłatne. 90% naszych uczniów z powodzeniem korzysta rokrocznie z tych kół zainteresowań. 6. Rodzice, którzy chcą korzystać z zajęć dla dorosłych, bezpłatnych w ramach czesnego: hiszpański, angielski, sport, taniec proszeni są o wpisywanie się na listy dostępne na ropoczęciu roku szkolnego, a później w sekretariacie. 7. Prosimy rodziców o dokonywanie wpłat za wrzesień (nowi uczniowie) i za materiały oraz pomoce naukowe semestr 1 (wszyscy). 8. Rodzice, którzy nie zakupili dotąd podręczników mogą zamawiać je w naszej szkole za pośrednictwem dyrekcji. W nadchodzącym roku szkolnym życzymy wszystkim samych szóstek, nagród, sukcesów i medali. Pozdrawiam serdecznie.Tomasz Bastkowski

Inne ciekawe newsy

Karol Koszorz – nasz poeta

Chwalimy się naszym niezwykle utalentowanym uczniem, szkolnym poetą i człowiekiem Renesansu – Karolem Koszorzem! Wywiad z nim ukazał się w Magazyn MIR, a przeprowadziła go Magdalena Marciak, nasza polonistka. Polecamy

Mikołajki

Mikołaj zawitał i do naszej szkoły! I jak to Mikołaj, nie przybył z pustymi rękoma, o nie, lecz z workami pełnymi prezentów dla naszych małych i dużych uczniów. Każdy kto

Lekcja w klasie 7

W ramach trwającej w naszej szkole akcji przeciwdziałania bullyingowi i cyberprzemocy, w klasie 7 odbyła się lekcja, do stworzenia, której inspiracją był fragment książki pani Renaty Ewy Błaszczyk „Inny”, czytanej