PRACA DOMOWA

Zero Senior O

Temat Zajęć: Emocje!!

Na zajęciach:

1. Witamy się piosenką „Smok Sylabot” 

2. Poznajemy piosenkę „Moje emocje” i rozmawiamy o nich

3. Powtarzamy nazwy pór roku i miesięcy

4. Powtarzamy nazwy dni tygodnia 

5. Utrwalamy poznane sylaby

6. Pracujemy z podręcznikiem i kartami pracy

7. Programujemy system języka: przymiotnik w trzech rodzajach gramatycznych, zaimek dierżawczy- moje/twoje

Praca domowa:

1. Przeczytaj rodzicom zdania , str. 50

2. Napisz po śladzie – str. 50

3. Narysuj po śladzie, str. 50

4. Wpis w dzienniczku wydarzeń

W minioną sobotę skończyliśmy pracować z podręcznikiem nr 2. Bardzo proszę aby dzieci na następne zajęcia przyniosły podręcznik nr 2- do sprawdzenia zadania domowego oraz podręcznik nr 3 (marzec, kwiecień maj, czerwiec)

Konkurs!!

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

zachęcamy  wszystkich uczniów do wzięcia udziału w  XV Edycji Konkursu „Być Polakiem”.
image.png

Zadaniem pierwszej grupy wiekowej jest stworzenie pracy plastycznej:

Grupa I – prace plastyczne (wiek od 6 – do 9 roku życia)

 „Tradycje i obyczaje w moim domu rodzinnym”.

Wymagania:

Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. Ostateczny termin oddania prac do wychowawcy to 09.03.

Na następne zajęcia przynosimy:

-podręcznik ,,Uczę się czytać i pisać’’ nr 2 oraz nr 3

-zeszyt A4,

-nożyczki, klej,

-wyposażony piórnik,

-obfite śniadanie i picie.

Pozdrawiam Serdecznie

Regina Serdakowska

Zadanie domowe wygasa o 09:20 dnia 03 marca 2024

W razie pytań bądź wątpliwości, skontaktuj się ze swoim nauczycielem