PRACA DOMOWA

Zadanie obowiązkowe

 1. W słowniku języka polskiego odszukaj i zapisz w zeszycie hasło synonim.
 2. Korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych, podaj synonimy wyrazów: droga, dom.
 3. Sprawdź w słowniku ortograficznym pisownię podanych niżej wyrazów i uzupełnij brakujące litery:
  m-awka, przy-ekać, zas-wka, je-yny, ja-yny, -uśtawka, b-br.
  Zapisz te wyrazy w zeszycie w kolejności alfabetycznej.
 4. Sprawdź w słowniku poprawnej polszczyzny jak zapisać wyrazy w nawiasach w poniższych zdaniach, zanotuj w zeszycie:
  Patrzyłam na mojego (brat).
  Słuchałam wspaniałej (melodia).
  Przyglądałem się (przyjeciele).

Słownik języka polskiego/ poprawnej polszczyzny:
https://sjp.pwn.pl/

Słownik wyrazów bliskoznacznych:
https://www.synonimy.pl/

Słownik ortograficzny:
https://marcinmilkowski.pl/pl/slownik-ortograficzny/

Zadanie domowe wygasa o 15:27 dnia 25 lutego 2023

W razie pytań bądź wątpliwości, skontaktuj się ze swoim nauczycielem