PRACA DOMOWA

Klasa 1 LO – zadanie domowe.

Wyraźnie wymaga to przypomnienia, więc do dzieła. Ziemia, Słońce, Księżyc…

  1. Ruch Ziemi, Słońca i Księżyca – schemat. Wymagany rysunek.
  2. Księżyc znajduje się rotacji synchronicznej z Ziemią, czego efektem jest fakt, że widzimy tylko jedną jego półkulę. Co oznacza pojęcie „rotacja synchroniczna”?
  3. Czy w czasie zaćmienia Słońca Księżyc może znajdować się w nowiu i dlaczego?
  4. Narysuj schematycznie sytuację, kiedy Księżyc i Słońce widoczne są jednocześnie dla obserwatora z Ziemi. Zaznacz przykładowe miejsce na Ziemi, gdzie ŻADNE z nich nie jest w danym momencie widoczne.
  5. Dla ambitnych – w Irlandii możemy wyraźnie zaobserwować zjawisko pływów (przypływy i odpływy), wynikające bezpośrednio z oddziaływania Słońca i Księżyca na wody mórz i oceanów. Pływy te mają różny skok (różnicę między przypływem i odpływem). Jakie będą fazy Księżyca dla maksymalnych pływów (pływ syzygijny)? (proszę pominąć opóźnienie wynikające z inercji wody)? Dlaczego?

W razie pytań bądź wątpliwości, skontaktuj się ze swoim nauczycielem