PRACA DOMOWA

III Edycja Międzynarodowego Konkursu „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa” – Zapraszamy!

Drodzy uczniowie!

Załączam Wam link do konkursu : „Niedźwiedź Wojtek…”

Prace można przysyłać do 14 kwietnia 2023 r.

Zapraszam Was do udziału w konkursie !

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/rzeszow/konkursy-i-projekty/miedzynarodowy-konkurs-nie/179473,III-Edycja-Miedzynarodowego-Konkursu-Niedzwiedz-Wojtek-zolnierz-gen-Andersa-Zapr.html

Poniżej znajdziecie tematy tegorocznej olimpiady historycznej.

Olimpiada historyczna 2023

Forma: 

Olimpiada dla Polskiej Szkoły SEN i szkół z Irlandii: forma pisemna i różne typy zadań, np. rozpoznanie postaci ze zdjęcia, test wyboru, wpisanie odpowiedzi.

Kategoria I

Klasy 4

Temat: Początki państwa polskiego.

Zakres wiedzy:

  • Legendarne początki państwa polskiego.
  • Chrzest Polski 966 i początki Państwa Polskiego.
  • Mieszko I i Dobrawa. Na średniowiecznym dworze.
  • Życie w średniowieczu. 
  • W średniowiecznym grodzie i podgrodziu. 

Kategoria II 

Klasa 5-6

Temat: Państwo Kazimierza Wielkiego.

Zakres wiedzy: 

  • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Kazimierza Wielkiego.
  • Zamki Kazimierza Wielkiego.
  • Kultura i nauka w państwie Kazimierza Wielkiego.
  • Założenie Akademii Krakowskiej.

Zadanie domowe wygasa o 16:45 dnia 31 marca 2023

W razie pytań bądź wątpliwości, skontaktuj się ze swoim nauczycielem