PRACA DOMOWA

Do wyboru praca literacka lub wiersz.

Napisz pracę literacką inspirując się dokonaniami polskich olimpijczyków (minimum 180 słów):
„Szybciej, wyżej, mocniej”.
Forma pracy literackiej jest dowolna: opowiadanie, list, e-mail, reportaż, rozprawka, blog, dziennik, pamiętnik, przemowa itp. Praca pisemna w języku polskim, napisana na komputerze, czcionką 12
z zastosowaniem polskich znaków: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż oraz ź.
Kryteria oceny prac:
Praca, w której opowiedziana historia jest niebanalna, świadcząca o dojrzałości autora oraz jego zdolności obserwacji świata i umiejętności snucia fabuły.
Zgodność z tematem.
Oryginalność pomysłów.
Bogactwo językowe.
Poprawność ortograficzna i stylistyczna.
Samodzielne napisana.
Termin nadesłania na adres julita.gorzynska-brenzak@szkolasen.com maksymalnie do 14 kwietnia.

Inspirując się słowami Czesława Miłosza napisz wiersz o tym, co Twoim zdaniem jest w życiu ważne.
„O tym, kto kim jest, nie decyduje pieniądz”.
Wiersz może być napisany dowolną techniką (limeryk, haiku, epos, sonet, ballada, wiersz wolny itp.) w języku polskim z zastosowaniem polskich znaków: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż oraz ź.
Kryteria oceny prac:
Zgodność z tematem.
Oryginalność pomysłów.
Bogactwo językowe.
Poprawność ortograficzna i stylistyczna.
Samodzielne napisana.
Termin nadesłania na adres julita.gorzynska-brenzak@szkolasen.com maksymalnie do 14 kwietnia.

Zadanie domowe wygasa o 14:34 dnia 14 kwietnia 2024

W razie pytań bądź wątpliwości, skontaktuj się ze swoim nauczycielem