PRACA DOMOWA

Klasa 1A

Dziękuję za tak liczną chęć udziału w naszej szkolnej wycieczce, która odbędzie się 25 maja.Bardzo proszę rodziców ,którzy jeszcze nie przesłali zgody na wyjazd o przesłanie do mnie e-maila.

  1. Przeczytaj rodzicom czytankę s. 48
  2. Napisz wyrazy/ zapisz rodziny wyrazów s.51
  3. Bardzo proszę o założenie zeszytu na „Dziennik wydarzeń”. W dzienniczku uczeń przedstawia ciekawe wydarzenie minionego tygodnia. W miarę możliwości próbuje opisać swój obrazek za pomocą sylab, wyrazów czy też krótkiego zdania.

Przygoda z naszym klasowym pingwinkiem trwa. W każdym tygodniu, pingwinek wraz z zeszytem trafi do innego domu kolegi bądź koleżanki z naszej klasy. Wraz z pingwinkiem są do wykonania zadania. Uczeń, który ma pingwinka jest zwolniony z wykonywania dzienniczka wydarzeń. W tym tygodniu pingwinka otrzymała Sophie.

  • wyposażony piórnik
  • podręcznik marzec, kwiecień, maj, czerwiec
  • zeszyt A4
  • odpowiednią ilość jedzenia i picia

Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego tygodnia

Aneta Tajkowska

Zadanie domowe wygasa o 19:10 dnia 20 maja 2024

W razie pytań bądź wątpliwości, skontaktuj się ze swoim nauczycielem