Eksperci z którymi współpracujemy

Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek

Psycholog, logopeda – kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. więcej Jest także dyrektorem merytorycznym Centrum Metody Krakowskiej. Zainteresowania naukowe dotyczą autyzmu, dysleksji, dwu i wielojęzyczności, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, wykorzystywanej w przedszkolach, szkołach, poradniach w Polsce, w Międzynarodowej Szkole CSI w Lyonie, w Szkole SEN w Dublinie. Stworzoną przez siebie Metodę Krakowską opisała w książkach; Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, 2014, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Słuch, i Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego 2019, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Ruch. 2020, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej. Wypromowała 14 doktorantów.

Jagoda
Cieszyńska

Dr Elżbieta Ławczys

Wykładowczyni i badaczka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne Jedna z ekspertek kampanii społecznej „Kto Ty Jesteś?” (2018 – aż do teraz), absolwentka Studium Pedagogicznego UJ (wiedza o społeczeństwie, 2016/2017), badaczka wizytująca Uniwersytetu w Oslo (2014, 2016). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z migracjami rodzinnymi i politykami integracyjnymi, w tym szczególnie z migracjami dzieci. Eksploruje tematykę adaptacji, wielojęzyczności, wielokulturowości i tożsamości w ujęciu interdyscyplinarnym (m. in. socjologia, psychologia, pedagogika, socjolingwistyka, demografia) oraz wieloperspektywicznym (m. in. głos dzieci, rodzin, nauczycieli, pracowników socjalnych, decydentów politycznych). W latach 2013-2016 prowadziła badania nad przebiegiem procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów w Norwegii (rozprawa doktorska pt. „Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów. Na przykładzie badań w Norwegii”). Współpracuje z rodzinami migracyjnymi i szkołami polonijnymi na świecie oraz kadrą pedagogiczną w Polsce i za granicą. Wygłasza wykłady i prelekcje, prowadzi szkolenia i warsztaty. Angażuje się w rozmaite projekty naukowe i edukacyjne, związane z dziećmi-migrantami i kolejnymi pokoleniami urodzonymi na emigracji, starając się upowszechniać ich rezultaty na jak największą skalę.

Elżbieta
Ławczys

Dr Stella Strzemecka

Wykładowczyni i badaczka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. Jedna z ekspertek kampanii społecznej „Kto Ty Jesteś?” (2018 – aż do teraz), absolwentka Studium Pedagogicznego UJ (wiedza o społeczeństwie, 2016/2017), badaczka wizytująca Uniwersytetu w Oslo (2014, 2016). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z migracjami rodzinnymi i politykami integracyjnymi, w tym szczególnie z migracjami dzieci. Eksploruje tematykę adaptacji, wielojęzyczności, wielokulturowości i tożsamości w ujęciu interdyscyplinarnym (m. in. socjologia, psychologia, pedagogika, socjolingwistyka, demografia) oraz wieloperspektywicznym (m. in. głos dzieci, rodzin, nauczycieli, pracowników socjalnych, decydentów politycznych). W latach 2013-2016 prowadziła badania nad przebiegiem procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów w Norwegii (rozprawa doktorska pt. „Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów. Na przykładzie badań w Norwegii”). Współpracuje z rodzinami migracyjnymi i szkołami polonijnymi na świecie oraz kadrą pedagogiczną w Polsce i za granicą. Wygłasza wykłady i prelekcje, prowadzi szkolenia i warsztaty. Angażuje się w rozmaite projekty naukowe i edukacyjne, związane z dziećmi-migrantami i kolejnymi pokoleniami urodzonymi na emigracji, starając się upowszechniać ich rezultaty na jak największą skalę.

Stella
Strzemecka

Dr Agnieszka Handzel

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów współczesnej edukacji polonistycznej takich jak: kształtowanie i utrwalanie stereotypów, współpraca z rodzicami ucznia, nierówne szanse edukacyjne dzieci z rożnych środowisk. Brała udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Content and Language Integrated Learning” – nauczanie językowo-przedmiotowe oraz zagadnienia interkulturowości w ramach LLP Comenius. Jako autorka narzędzi dydaktycznych bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczym „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”. Dyrektor szkoły podstawowej w Szkoła Podstawowa w Kobielniku.

Agnieszka
Handzel

Dr Jarosław Spychała

Filozof, kulturoznawca, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w filozofii, marketingu, antropologii filozoficznej, kulturoznawstwie, kulturze popularnej, filmie, komiksie, edukacji. Naukowo interesuje się historią filozofii i religii, a szczególnie zjawiskiem przenikania się religii i filozofii w zakresie wyobrażeń o pośmiertnych losach człowieka oraz ich wpływem na kształt poczucia sensu życia we współczesnych społeczeństwach zachodnioeuropejskich. W Collegium Civitas prowadzi seminarium Justin Bieber, Mojżesz i Coca-Cola? Archetypiczna siła marketingu. Wykładowca na Uniwersytecie w Konstancji (2016), dyrektor School of Form / Uniwersytet SWPS Poznań (2013-2015), dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie (2015-2016). 

Jarosław
Spychała

Lucyna Bzowska

Jest to animatorka pedagogiki zabawy, autorka wielu książek i programów autorskich, przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.  Certyfikowana Trenerka III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Pedagog z bogatym doświadczeniem pracy w nauczaniu zintegrowanym.  Posiada specjalistyczne kwalifikacje w zakresie projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury oraz uprawnienia do superwizowania i opiniowania szkoleń. Pełni role konsultacyjne i doradcze. Od ponad 20 lat wdraża pedagogikę zabawy w proces dydaktyczny i wychowawczy. Szkoli nauczycieli polskich. Od 6 lat szkoli nauczycieli polonijnych – warsztaty, konferencje, szkolenia i jest ekspertem pracującym w ODN Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Swoimi doświadczeniami dzieli się w licznych publikacjach kierowanych do nauczycieli klas I-III.


Współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN – Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Jest autorką i koordynatorka wielu projektów organizowanych przez PSPiA KLANZA.

Lucyna
Bzowska

Alina Godlewska

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej oraz managera klas 0-3. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na wydziale pedagogicznym, ze specjalizacją Kształcenie zintegrowane i nauczanie języka angielskiego. Koordynatorka reformy programowej nauczania wczesnoszkolnego w Polskiej Szkole SEN w Dublinie opartej o kompatybilność systemów edukacyjnych, wczesną naukę czytania i metody aktywizujące. Współautorka licznych kart programowych, scenariuszy zajęć, materiałów edukacyjnych i programów.

Dyrektor Wydawnictwa SEN i współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN – Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Dyrektor Globalnego Ośrodka Dydaktycznego i Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, i rodziców z zakresu promocji wczesnej nauki czytania oraz nowatorskich metod nauczania w Polsce i poza graniami.

Alina
Godlewska