II Europejska Konferencja Metodyczna dla nauczycieli polonijnych

Przedstawiciele naszej szkoły, w osobach Tomasz Bastkowski i Alina Godlewska, są w trakcie II Europejskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli polonijnych, która odbywa się w Budapeszcie-Wyszehradzie w dn. 13-15 października pod tytułem „Splecione dzieje, czyli Polska i Polacy w historii Europy i Świata”.[end]Uczestników przywitali Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Dariusz Piotr Bonisławski oraz przedstawiciel partnera polonijnego tegorocznej konferencji, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech – Ewa Ronay. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Senator Małgorzata Kopiczko, Senator Łukasz Mikołajczyk, rzecznik mniejszości polskiej w Parlamencie Węgierskim – Halina Csucs, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich w Parlamencie Węgierskim – pani Ilysz Boglarko, reprezentujący Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ – pan Marek Orliński, dyrektor BEP IPN -Adam Hlebowicz, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – Michał Bogacki, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych -Tadeusz Pilat, członek prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej – Agnieszka Zając. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele blisko 11 krajów, m.in. USA, Norwegii, Włoch, Węgier, Belgii. Zajęcia dla uczestników prowadzą: dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska, UW – „Czucie i wiara kontra szkiełko i oko, czyli kilka słów o tym czy literatura XIX-wieczna może być nowoczesna na podstawie tekstu „Romantycznosc” Adama Mickiewicza” oraz Dorota Dziamska z Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego „Ruch jako podstawa uczenia się. Formy ruchu potrzebne w edukacji dla zapewniania optymalizacji procesu uczenia się. Wprowadzenie do systemu -Edukacja przez ruch.W trakcie II Europejskiej Konferencji Metodycznej, podpisane zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oficjalnie rozpoczynające prace mające doprowadzić do opracowania i wydania podręcznika pomocniczego do nauczania historii w szkołach polonijnych.

Inne ciekawe newsy

Robert Moskwa w naszej szkole

Warsztaty aktorskie z Robertem Moskwą? Czemu nie! W naszej szkole wszystko jest możliwe Pan Robert, znany m.in. z seriali „M jak Miłość” czy „Ojciec Mateusz”, odwiedził nas w ubiegłą sobotę,

Rosną gwiazdy dziennikarstwa

Nasi uczniowie wyrastają na gwiazdy dziennikarstwa! Publikacje naszych aspirujących felietonistów ukazują sią regularnie w Nasza Gazeta w Irlandii i Magazyn MIR W najnowszym numerze Magazynu MIR ukazał się reportaż Iny