VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

1 czerwca odbył się w Ostródzie VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, w którym wzięła udział Minister Edukacji Anna Zalewska.Szkoła SEN była reprezentowana przez dyrektora Tomasza Bastkowskiego oraz menadżer nauczania zintegrowanego Alinę Godlewską. Podczas swojego wstąpienia, szefowa MEN podkreśliła, że bycie nauczycielem polonijnym to odpowiedzialne zadanie, wymagające wiele wysiłku i zaangażowania.[end]– Jesteśmy z Was dumni, podtrzymujecie naszą tradycję, promujecie język polski za granicą – powiedziała minister Anna Zalewska.Czterodniowy Zjazd był kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku w Ostródzie.Tematem wiodącym tegoroczne spotkania była metodyka dwujęzyczności i specjalistyczne zagadnienia dydaktyczne.Podczas zjazdu omówiono także priorytety wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych, rządowych i pozarządowych na rok 2017.

Inne ciekawe newsy

Karol Koszorz – nasz poeta

Chwalimy się naszym niezwykle utalentowanym uczniem, szkolnym poetą i człowiekiem Renesansu – Karolem Koszorzem! Wywiad z nim ukazał się w Magazyn MIR, a przeprowadziła go Magdalena Marciak, nasza polonistka. Polecamy

Mikołajki

Mikołaj zawitał i do naszej szkoły! I jak to Mikołaj, nie przybył z pustymi rękoma, o nie, lecz z workami pełnymi prezentów dla naszych małych i dużych uczniów. Każdy kto

Lekcja w klasie 7

W ramach trwającej w naszej szkole akcji przeciwdziałania bullyingowi i cyberprzemocy, w klasie 7 odbyła się lekcja, do stworzenia, której inspiracją był fragment książki pani Renaty Ewy Błaszczyk „Inny”, czytanej