VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

1 czerwca odbył się w Ostródzie VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, w którym wzięła udział Minister Edukacji Anna Zalewska.Szkoła SEN była reprezentowana przez dyrektora Tomasza Bastkowskiego oraz menadżer nauczania zintegrowanego Alinę Godlewską. Podczas swojego wstąpienia, szefowa MEN podkreśliła, że bycie nauczycielem polonijnym to odpowiedzialne zadanie, wymagające wiele wysiłku i zaangażowania.[end]– Jesteśmy z Was dumni, podtrzymujecie naszą tradycję, promujecie język polski za granicą – powiedziała minister Anna Zalewska.Czterodniowy Zjazd był kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku w Ostródzie.Tematem wiodącym tegoroczne spotkania była metodyka dwujęzyczności i specjalistyczne zagadnienia dydaktyczne.Podczas zjazdu omówiono także priorytety wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych, rządowych i pozarządowych na rok 2017.

Inne ciekawe newsy

Publikacja „Polonijnym szlakiem”

Polonijnych z Irlandii. Wręczenie tomików autorom odbyło się w ubiegłą sobotę na sali teatralnej, w obecności wszystkich uczniów szkoły New Cross College. W tomiku poezji „Polonijnym szlakiem” znalazły się wiersze

Wieczór autorski Karola Koszorza

W imieniu swoim i POSK Dublin serdecznie zapraszamy na Wieczór Autorski naszego niezwykle utalentowanego ucznia Karol Koszorz – strona autorska, podczas którego będziemy rozczytywać się w wierszach pochodzących z jego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, z tej okazji w ubiegłą sobotę nauczyciele języka polskiego przygotowali specjalne lekcje, na których . Skąd wziął się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego? „Choć taka