Nadciąga Era Lego-Logos w SEN!

Tylko ten, który potrafi czytać , myśleć i mówić , może uprawiać naukę- może posiąść wiedzę.Wraz ze zmieniającym się światem i potrzebami jakie pojawiają się nieustannie, warto zastanawiać się na metodami jakimi posługujemy się na lekcji w szkole, by wychowywać i pomagać w pełni rozwijać się naszym podopiecznym.[end]W zeszłym roku zainteresowaliśmy się nowatorskim projektem uczenia filozofii, o którym coraz głośniej nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Lego – Logos, to niesamowita metoda prowadzenia lekcji z użyciem słynnych klocków Lego. Sama nazwa Lego- Logos odnosi się do greckich terminów Lego – czytać , myśleć , mówić i Logos oznaczający zdobywanie wiedzy w szerokim tego słowa znaczeniu. Celem zajęć jest wykształcenie i wyćwiczenie kreatywnego myślenia u uczniów. W trakcie szkolenia licencyjnego we Wrocławiu w ostatni weekend Maja, w którym wzięliśmy udział wraz z dyrektorem Tomaszem Bastkowskim przekonaliśmy się iż użycie klocków Lego do rozstrzygania podstawowych zagadnień filozoficznych, pytań dręczących każdego z nas , problemów poznania i innych, może stać się świetnym punktem wyjścia i położyć kamień węgielny pod wyćwiczenie u uczniów samodzielnego kreatywnego myślenia, chęci zabierania głosu, budowania swojej wartości. Zajęcia pokazowe z udziałem przypadkowo wybranej grupy uczniów jednego z gimnazjów wrocławskich , pokazały nam nową drogę do prowadzenia zajęć szkolnych gdzie w centrum znajduje się uczeń, gdzie uczeń zabiera głos , gdzie nie musi być wyrywany przez nauczyciela do odpowiedzi bo sam do takiej się wyrywa. Wolność myślenia to wielka zaleta. Czasami wystarczy uprościć skomplikowane metody by uzyskać rewelacyjne efekty. Metoda Lego-Logos wchodzi na stałe do kalendarza roku szkolnego 2013/2014 w Polskiej Szkole SEN i będzie wykorzystywana do nauczania logiki, filozofii, przyrody, historii oraz języka polskiego. Drodzy uczniowie czas gromadzić zapas ulubionych klocków. Nadciąga era Lego-Logos w SEN!Tekst: Sebastian Wróbel Zdjęcia: Jarosław Spychała

Inne ciekawe newsy

Projekt Bakcyl – czyli zajęcia z ekonomii

W ubiegłą sobotę uczniowie klas 6, 7 i 8 rozpoczęli cykl wykładów ekonomicznych w ramach Projekt Bakcyl – pierwszy lekcja „Twoje pieniądze”. Dziękujemy Wolontariuszce Katarzynie Kowalskiej za tę lekcję. Czym

Warsztaty 3D w ramach fakultetów

Czy wicie czym jest filament? Nie? A nasi uczniowie już wiedzą! A to za sprawą warsztatów druku 3D prowadzonych przez Pana Jarka Tajkowskiego w ramach fakultetów. W ciągu ostatnich 2

RUR w klasach drugich i trzecich

Uczniowie klas drugich i trzecich po raz kolejny wzięli udział w warsztatach w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Poznanie zasad pierwszej pomocy to dopiero początek. Kluczowym elementem jest