Wizyta Prezesa IPN w Dublinie

Spotkanie nauczycieli i uczniów SEN z Prezesem IPN w Dublinie.

W dniu 24 stycznia 2012 r. w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place w Dublinie odbyło się spotkanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Łukasza Kamińskiego, z przedstawicielami polskich szkół w Irlandii oraz członkami Towarzystwa Irlandzko – Polskiego. Współorganizatorem spotkania była Ambasada RP w Dublinie.Pan Prezes dr Łukasz Kamiński przybliżył działalność i rolę IPN-u. Wymienił obecne priorytety tej instytucji, wśród których znalazł się m.in. projekt dotyczący badania polskiej emigracji. [end]Kolejna część spotkania poświęcona była działalności edukacyjnej IPN-u. Należy podkreślić, że przed objęciem funkcji Prezesa IPN-u, dr Łukasz Kamiński był od 2006 r. zastępcą dyrektora Biura Edukacji Publicznej. Główne zadania Biura Edukacji Publicznej koncentrują się na trzech obszarach: naukowym, edukacyjnym i wydawniczym. Jednym z zadań Wydziału Edukacji Historycznej Biura Edukacji Publicznej jest m.in. współpraca z polonijnymi ośrodkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi. W swojej ofercie IPN posiada Program Polonijny Biura Edukacji Publicznej IPN, którego corocznym podsumowaniem realizacji progra¬mu są „Polonijne spotkania z historią najnow¬szą” – kurs najnowszej historii Polski i efektyw¬nych metod jej nauczania.Pan Prezes przybliżył najważniejsze projekty, w których brać udział mogą również polskie szkoły funkcjonujące poza granicami kraju, np. konkursy dla uczniów, organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, czy przyjazdy edukatorów z IPN, którzy w sposób ciekawy mogą przybliżyć historię Ojczyzny małym Polakom mieszkającym za granicą. Niezwykle ciekawa wydaje się oferta IPN-u skierowana do najmłodszych w zakresie nauki historii poprzez zabawę. Otóż IPN przygotował kilka gier (karciana gra Awans, planszowe gry: „303”, oraz „Kolejka”, gra na zasadach gry „Memory”: „Pamięć ’39”), dzięki którym, łącząc przyjemne z pożytecznym, każde dziecko może szybko przyswoić sobie nowe fakty oraz – co najważniejsze – rozbudzić swoją ciekawość historią Polski. Spotkanie było niezwykle interesujące dla przedstawicieli polskich szkół, wśród których najliczniej reprezentowaną placówką była Polska Szkoła SEN z Dublina. Następnie wywiązała się krótka dyskusja dotycząca możliwości szerzenia wiedzy o historii Polski wśród Irlandczyków, poszukiwania analogii w historii obu narodów oraz planów stworzenia publikacji na temat ”starej” i „nowej” emigracji Polaków do Irlandii. Na zakończenie spotkania Pan Prezes zapewnił, że będzie wspierał wszelkie działania, które będą miały na celu propagowanie wiedzy historycznej wśród Polonii oraz społeczeństwa irlandzkiego. Wieczorem, w European Union House, przy 18 Dawson Street w Dublinie, odbyło się uroczyste podsumowanie wystawy przygotowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN „Fenomen Solidarności. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981”, która została zaprezentowana również w Waterford oraz Limerick. Wystawa przygotowana w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) z okazji 30. rocznicy powstania „Solidarności” przyciągnęła wiele zainteresowanych osób, zarówno spośród irlandzkiej Polonii, jak i Irlandczyków, chcących lepiej poznać i zrozumieć trudną drogę naszego kraju do obalenia ustroju komunistycznego oraz rolę, jaką odegrała w tym procesie „Solidarność”. Podczas wystawy można obejrzeć ciekawe zdjęcia dotyczące powstania „Solidarności” oraz jej stosunków z władzami komunistycznymi. Fotografie przedstawiają również wydarzenia związane z niepokojami społecznymi, mobilizacją społeczeństwa za pomocą przymusu politycznego i policyjnego, jak również przybliżają realia życia gospodarczego. Podczas wystawy Prezes IPN dr Łukasz Kamiński wygłosił niezmiernie interesujący wykład na temat genezy oraz roli „Solidarności” dla zarówno naszego kraju, jak i całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Podkreślił, że należy propagować wśród społeczności międzynarodowej wiedzę na temat nieocenionej roli, jaką odegrała „Solidarność” w walce o wprowadzenie demokratycznych przemian w krajach zniewolonych ustrojem komunistycznym. Zaznaczył również, że „Solidarność” była największym ruchem pod względem liczebności. Po wykładzie padły komentarze i zapytania zarówno ze strony Polaków jak i Irlandczyków, żywo zainteresowanych tematem. Prezes IPN wyczerpująco odpowiedział na wiele pytań, a słuchacze, którzy czuli niedosyt, mogli skorzystać z rozmaitych dodatkowych materiałów informacyjnych, wydanych również w wersji anglojęzycznej.Warto zaznaczyć, że wystawa przyciągnęła również uwagę najmłodszych przedstawicieli irlandzkiej Polonii. Dzieci z zafascynowaniem odkrywały historię ich Ojczyzny. Zadawały dziesiątki pytań swoim rodzicom i nie kryły dumy z tego, że należą do tak odważnego i doświadczonego przez los narodu, który nie wahał się sprzeciwić komunistycznym władzom. Profesjonalnie przygotowana wystawa, ciekawy wykład oraz żywiołowe dyskusje na forum jak również w kuluarach, stanowią niezwykle ważny krok na drodze do szerzenia wiedzy o pięknej, chociaż trudnej i bolesnej historii naszego kraju. Obejrzeć wystawę będzie można do dn. 31 stycznia 2012. Dr Klaudia Kałążna – historyk i manager polskiej szkoły SEN w DublinieZnaleźliśmy też uznanie na oficjalnej stronie IPN, gdzie umieszczono zdjęcia Prezesa SEN Tomasza Kostienki z udziałem naszych uczniów i nauczycieli. Zdjęcia można obejrzeć [ tutaj ]

Inne ciekawe newsy

RUR w klasach drugich i trzecich

Uczniowie klas drugich i trzecich po raz kolejny wzięli udział w warsztatach w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Poznanie zasad pierwszej pomocy to dopiero początek. Kluczowym elementem jest

XIII Olimpiada Szkół Polonijnych z Irlandii

350 testów, 36 artystów, ponad 120 sportowców, 5 szkół i wspaniała atmosfera – tego doświadczyliśmy podczas XIII Olimpiady Szkół Polonijnych z Irlandii, która odbyła się w minioną sobotę. Patronem i