Pierwsza Konferencja Edukacyjna w Irlandii

Pierwsza Konferencja Edukacyjna w Irlandii

W sobotę dnia 19 listopada 2011 r. w The Humanities Institute of Ireland University College Dublin odbyła się Pierwsza Konferencja Edukacyjna dla Szkół Polonijnych funkcjonujących w Republice Irlandii. Była to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacją polonijną, organizatorem była Beata Molendowska, działająca w Forum Polonia oraz Niamh Nestor z UCD.[end]Naszą szkołę reprezentowali: prezes zarządu stowarzyszenia SEN Tomasz Kostienko, dyrektor szkoły SEN Tomasz Bastkowski, manager projektów Agnieszka Matys oraz manager edukacji dla dorosłych – Klaudia Kałążna.Konferencję uroczyście otworzył ambasador RP w Irlandii – Marcin Nawrot, któremu towarzyszył Pan Wojciech Dzięgiel – II sekretarz wydziału konsularnego ambasady RP w Dublinie.Zorganizowanie jej było możliwe dzięki wsparciu Wspólnoty Polskiej, Ambasady RP w Dublinie oraz Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego i Forum Polonia.Ponad 50 delegatów wysłuchało szeregu ciekawych i praktycznych wykładów dotyczących edukacji polonijnej za granicą, roli nauczycieli, programów nauczania, podręczników oraz możliwości uzyskania wsparcia rzeczowego oraz finansowego od polskiego rządu oraz organizacji i fundacji działających w Polsce.Podczas Konferencji wykłady wygłosili eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej (dr Grażyna Czetwertyńska) oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (wicedyrektor Agnieszka Koterla), będący autorytetami w dziedzinie nauczania poza granicami kraju. Jednym z prelegentów była prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii – Pani Aleksandra Podhorodecka, która przedstawiła prężne działanie i współpracę sieci niemal 100 szkół polonijnych funkcjonujących w Wielkiej Brytanii. Kolejnym punktem programu była bardzo interesująca prezentacja dr. Czetwertyńskiej dotyczaca projektu Włącz Polskę, którego celem jest stworzenie platformy internetowej. Dzięki której każdy nauczyciel będzie mógł zbudować własnoręcznie zaprojektowany podręcznik ściśle dostosowany do wieku, programu nauczania i ilości zajęć uczniów szkół polonijnych na całym świecie. Planowany termin ukończenia projektu to koniec 2012 r. Nauczyciele już teraz niecierpliwie podglądają każdy opracowany moduł, wstępnie planując możliwości wykorzystania go w pracy ze swoimi uczniami.Martyna Michalik – reprezentant Fundacji Edukacji dla Demokracji, przybliżyła uczestnikom szereg opcji pozyskiwania wsparcia finansowego oraz omówiła wymagania i procedurę składania wniosków o wsparcie rzeczowe dla szkół. Bardzo cenne było także profesjonalne szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy UE na działalność oświatową.Krystian Fikert, założyciel i dyrektor Centrum Psychologicznego MyMind, omawiał temat wczesnej interwencji psychologicznej wśród dzieci w wieku szkolnym.Agnieszka Koterla, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przedstawiła możliwości jakie daje projekt Wirtualny podręcznik.Agnieszka Grochola, członek Rady Oświaty Polonijnej, w swoim bardzo pouczającym wystąpieniu przedstawiła pracę Rady Oświaty Polonijnej.Magdalena Boczar-Zaremba, ekspert w zakresie funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji Semper, przedstawiła bardzo dokładnie jakie są dostępne rodzaje finansowania szkolnictwa przez Unię Europejską.W ramach podsumowania konferencji, uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, gdzie mogli wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi działalności szkół, pochwalić dotychczasowymi sukcesami, planami dalszego rozwoju i wspólnie poszukać rozwiązań dla problemów, z którymi się borykają.Edukacja polonijna pełni bardzo ważną rolę w życiu społeczeństwa polskiego na emigracji. Działalność placówek szkolnych nie ogranicza się wyłącznie do nauczania języka polskiego i przekazywania wiedzy z geografii i historii Polski. Pełnią one także rolę ośrodków kulturalnych, integrują dzieci i dorosłych, służą profesjonalną pomocą logopedyczną i psychologiczną, będąc wielkim wsparciem dla polskich rodzin mieszkających za granicą.Pomimo, że do szkół polonijnych z roku na rok uczęszcza coraz wiecej uczniów, niestety przeważająca część polskich dzieci nadal pozostaje poza polonijnym systemem edukacji.Dzieci uczęszczające do szkół polonijnych wyrastają na ludzi czerpiących siłę z wielokulturowości. Znających swoje korzenie, świadomych własnej wartości i dumnie reprezentujących nasz kraj, stając się polskimi ambasadorami na całym świecie, gdziekolwiek zaprowadzi ich dorosłe życie.Szkoła SEN była godne reprezentowana na konferencji. Byliśmy tam dostrzeżeni, spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem. Nawiązaliśmy wiele bardzo interesujących kontaktów. Celem SEN jest dalszy, ciągły rozwój, poprzez tak świetnie inicjatywy staję się to znacznie łatwiejsze.Składamy wielkie podziękowania organizatorom konferencji, jej prelegentom oraz wszystkim uczestnikom.Agnieszka Matys

Inne ciekawe newsy

XIII Olimpiada Szkół Polonijnych z Irlandii

350 testów, 36 artystów, ponad 120 sportowców, 5 szkół i wspaniała atmosfera – tego doświadczyliśmy podczas XIII Olimpiady Szkół Polonijnych z Irlandii, która odbyła się w minioną sobotę. Patronem i

Konkursy! Nasi uczniowie triumfują.

Nasi uczniowie po raz kolejny triumfują w kolejnych konkursach!W ubiegłą sobotę w Polska Akademia Wiedzy w Dublinie odbył się konkurs „Mistrz Ortografii”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie we wszystkich kategoriach wiekowych