Otwieramy Liceum SEN dla dorosłych! Zdobądź maturę!

SPOTKANIE NA TEMAT EDUKACJI NA POZIOMIE ŚREDNIM I WYŻSZYM W JĘZYKU POLSKIM W IRLANDII ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W sobotę, 11. czerwca 2011 r. o godzinie 9.15 w Polskiej Szkole Sen przy Navan Road (St. Joseph School for Deaf Boys) odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie można uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Jak zdobyć wykształcenie srednie lub wyższe w języku polskim w Irlandii? Jak założyć własną firmę w Irlandii?[end]Pierwsza częsć spotkania poswięcona będzie możliwosciom zdobycia wykształcenia zarówno sredniego jak i wyższego w języku polskim w Irlandii. Od wrzesnia 2011 r. w Dublinie rozpoczyna działalnosć zaoczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, które umożliwi zdobycie wykształcenia sredniego we współpracy z osrodkami polskimi. Ponadto, dla osób które chciałyby zdać egzamin maturalny w 2012 r. zostanie uruchomiona szeroka oferta kursów przygotowujących do matury z takich przedmiotów m. in. jak: j. polski, matematyka, historia, geografia, WOS, języki obce oraz inne, w zależnosci od zgłoszonego zapotrzebowania. Ta częsć spotkania zainteresuje z pewnoscią młodzież, która uczęszcza do polskiego gimnazjum w Irlandii i pragnie kontynuować naukę oraz osoby, które z różnych względów nie miały możliwosci zdobycia wykształcenia sredniego lub nie zdały jeszcze egzaminu maturalnego. Natomiast tym, którzy chcieliby podjąć studia wyższe w języku polskim w Irlandii, istotnych informacji udzieli przedstawiciel Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczosci i Zarządzania w łodzi – POLSKIEJ AKADEMII OTWARTEJ w Dublinie. Uczelnia od października kształcić będzie w Dublinie w języku polskim na trzyletnich studiach licencjackich na kierunkach Zarządzanie oraz Pedagogika. Uczelnia oferuje także studia podyplomowe z tłumaczeń pisemnych oraz planuje uruchomić studia uzupełniające magisterskie dające dyplom polskiego magistra i amerykańskiego Mastera we wszystkich programach opierając się o nowoczesne metody nauki m. in. przez Internet. W następnej częsci sobotniego spotkania słuchacze dowiedzą się jak założyć własną firmę w Irlandii oraz będą mogli zadać pytania z zakresu spraw socjalnych, prawnych form prowadzenia działalnosci oraz aspektów księgowych i podatkowych zaproszonym gosciom.Szczegółowy program spotkania będzie wkrótce dostępny na stronie www.PAO.pl oraz www.polskaszkolawdublinie.com. Organizatorzy spotkania serdecznie zapraszają!KIEDY?11.06.2011GDZIE?Polska Szkoła SEN, St. Joseph School for Deaf Boys, Navan Road, Dublin 7JAK DłUGO?9.15 – 13.00W JAKIM CELU?Odpowiedź na pytania:1. Jak zdobyć wykształcenie srednie lub/i wyższe w języku polskim w Irlandii?2. Jak założyć własną firmę w Irlandii?CZʌÆ PIERWSZA: 9.15 – 11.00MOżLIWOŚCI ZDOBYCIA WYKSZTAłCENIA ŚREDNIEGO LUB WYżSZEGO W JĘZYKU POLSKIMW IRLANDII.1.) OTWARCIE: 9.15 – 9.302.) Liceum dla młodzieży i dorosłych, kursy przygotowujące do matury: 9.30 – 10.00; KlaudiaKałążna3.) Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczosci i Zarządzania – Polska Akademia Otwarta wDublinie: 10.00 – 10.30; Artur Banaszkiewicz;4.) Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania: 10.30 – 11.00PRZERWA 11.00 – 11.15CZʌÆ DRUGA:11.15 – 13.00 PROWADZENIE DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ1.) Zakładanie firm: 11.15 – 11.30 (Artur Banaszkiewicz, Konar Consulting)2.) Sprawy socjalne: 11.30 – 11.45 (Krzysztof Socha, Polskie Centrum Malahide)3.) Formy prawne prowadzenia działalnosci: 11.45 – 12.00 (Paweł Sobol)4.) Księgowosć i podatki: 12.00 – 12.15 (Tomasz Kaplan, Kaplan Consulting)5.) Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania oraz networking: 12.15 – 13.00ZAKOĂ‘CZENIE SPOTKANIA: 13.00
Informacja prasowa
STUDENT WIRTUALNY – EGZAMIN REALNY CZYLI POLSKA JAKOŚĂ† KSZTAłCENIA W DUBLINIESpołeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczosci i Zarządzania należy do grupy najbardziej renomowanych wsród polskich uczelni. Z danych Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego MNiSW w Warszawie, z dn. 22 grudnia 2010r. wynika, że SWSPIZ jest najczęsciejwybieraną uczelnią niepubliczną w Polsce wg. ogólnej liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Placówka działa na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1994 r. Sukcesywnie wprowadza kolejne kierunki i otwiera osrodkizamiejscowe. Również Polonia w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Irlandii coraz częsciej wybiera uczelnie polskojęzyczne. Jest też nowy trend – studia przez Internet. E-learnig cieszy się tak dużą popularnoscią, że SWSPiZ otworzyła Polską Akademię Otwartą. PAO działa od szesciu lat. Została utworzona Uchwałą Senatu z dnia 5.03. 2007r. jako ogólnouczelniana jednostka. Naukę pobiera obecnie 632 studentów na trzech kierunkach:Zarządzanie, Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe. Nasi certyfikowani wykładowcy wykształcili już ponad stu absolwentów. W 2009r. została podjęta decyzja o utworzeniu ZOD w Londynie (MSZ z 13.03.2009, MNiSW z 20.03.2009, gdzie obecnie studiuje blisko 400 studentów, kolejnych 20rozpoczęło program Clark University na II stopniu studiów). Natomiast w 2010r. zdecydowano o utworzeniu Zamiejscowego Osrodka Dydaktycznego w Paryżu i Dublinie. Obecnie trwa pierwszy nabór na kierunki Zarządzanie i Pedagogika (MSZ z 04.10.2010, MNiSW z 13.10.2010r.). Do oferty dołączyły także studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń przysięgłych. Słuchacze, którzy przechodzą naukę trybem blended learning twierdzą, że poziom studiówjest tak samo wysoki jak na studiach stacjonarnych. Prof. dr hab. łukasz Sułkowski, Prorektor ds. Jakosci Kształcenia SWSPIZ, przedstawia sposób funkcjonowania e-learningu w Polskiej Akademii Otwartej: „Każdy z naszych Studentów otrzymuje indywidualne, wygenerowane hasło i login które umożliwiają dostęp do tresci edukacyjnych zamieszczonych w Internecie. Studenci systemu e-learningowego mają obowiązek logowania się na platformie internetowej i brania czynnego udziału na forach internetowych oraz czatach prowadzonych przez wykładowcę. Na forach wykładowca moderuje dyskusje studentów dotyczące przerabianego aktualnie materiału. Praca na forach jest przez wykładowców oceniana i odpowiednio punktowana. Czaty z wykładowcami mają charakter konsultacji i prowadzone są w sposób synchroniczny (wykładowca i student pracują w sieci w tymsamym czasie) w terminach wczesniej ustalonych z grupą. Wykładowcy przeprowadzają zaliczenia oraz egzaminy w czasie zjazdów sesyjnych w sposób tradycyjny”. Studenci pobierają naukę wirtualnie, jednak w celu zaliczenia przedmiotu muszą zgłosić się do Uczelni i zdać realny egzamin. żeby skończyć rok z pozytywnym wynikiem, także w trakcie semestru, pojawiają się na weekendowych zjazdach, podczas których mają bezposredni kontakt z kadrą dydaktyczną. PAO wdraża program kształcenia na studiach niestacjonarnych (magisterskich, licencjackich, podyplomowych) oraz programy kursów dostępnych przez Internet. Polska Akademia Otwarta, pod skrzydłami Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczosci i Zarządzania, otwiera swoje wydziały na terenie Polski, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Irlandii. Studenci, którzy studiują w Londynie specjalizują się w: marketingu, zarządzaniu zasobamiludzkimi, organizacjami, finansami. Studia te pozwalają na pracę w charakterze menadżera, finansisty, konsultanta i doradcy. Kierunek Zarządzanie daje szerokie możliwosci znalezienia pracy. Osoby, które zdecydują się na naukę w Paryżu lub Dublinie będą mogły wybierać międzykierunkami: Pedagogika lub Zarządzanie. Pedagogika obejmuje specjalnosci: opiekuńczowychowawcząlub doradztwo zawodowe. Natomiast w Zarządzaniu istnieje cały wachlarz możliwosci: marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem,zarządzanie w administracji publicznej, Public Relations, promocja, reklama, zarządzanie w logistyce, e-biznes i marketing w Internecie, zarządzanie finansami, rachunkowosć i analiza finansowa, zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji, zarządzaniem wiedzą i informacją w organizacji.Po zrealizowaniu programu studiów student przygotowuje pracę dyplomową i przystępuje do egzaminu dyplomowego realizowanego w sposób tradycyjny przed komisją złożonąz nauczycieli akademickich. Po obronie pracy licencjackiej student otrzymuje tytuł licencjata Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczosci i Zarządzania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczosci i Zarządzania wychodząc naprzeciwoczekiwaniom zagranicznych studentów w Polsce nawiązała współpracę z Clark Univeristy. Jest to najstarsza instytucja naukowo-badawcza w Stanach Zjednoczonych, która oferuje możliwosć uzyskania dyplomu Master. Prowadzony jest również wspólny program SWSPiZ i Clark University dający możliwosć uzyskania dwóch dyplomów II stopnia: polskiego magistra wraz z amerykańskim Master. Clark University jest jedną z trzech uczelni w Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich – Associationof American Universities. Zamiejscowy Osrodek Dydaktyczny już od paru miesięcy aktywnie wspiera Polaków w Irlandiim. in. poprzez wspieranie oraz współorganizację cyklu warsztatów dla osób dążących do rozwoju osobistego oraz poszukujących pracy w Polskim Osrodku Społeczno-Kulturalnym oraz poprzez sponsorowanie sprzętu komputerowego dla polskiej biblioteki Biblary. Razem z przedstawicielem SIPTU oraz Cairde Kierownik Polskiej Akademii Otwartej planuje także prowadzenie darmowychwarsztatów w innych irlandzkich miastach.Więcej informacji:Artur Banaszkiewicz Społeczna Wyższa SzkołaKierownik Zamiejscowego Osrodka Dydaktycznego Przedsiębiorczosci i ZarządzaniaPolskiej Akademii OtwartejTel. +353 83 415 7700 ul. Sienkiewicza 9Email abanaszkiewicz@swspiz.pl 90-113 łódźwww.pao.pl Polska

Inne ciekawe newsy

Inauguracja warsztatów druku 3D

W najbliższą sobotę uczniowie klas starszych będą mieli niebywałą okazję wzięcia udziału w pokazie drukarek i druku 3D. Pokaz, który będzie inauguracją warsztatów z drukowania i projektowania 3D, będzie otwarty

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Polska Szkoła SEN w Dublinie pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym drogim uczniom oraz ich rodzicom z okazji Świąt Wielkanocnych. Niech ta radosna Wielkanoc przyniesie Wam wiele wzruszeń, uśmiechów i

Wielkanoc w nauczaniu zintegrowanym

Ubiegła sobota upłynęła naszym najmłodszym uczniom na odkrywaniu tradycji i obyczajów związanych z Wielkanocą! Kreatywne Warsztaty Plastyczne: Nasze sale lekcyjne zamieniły się w kolorowe pracownie artystyczne, gdzie nasi uczniowie mogli