Wspomnienie Jana Pawła II

Wspomnienie Jana Pawła II

Jan Paweł II nadal żyje w naszych sercach, co szczególnie odczuwalismy 2 kwietnia w 6 rocznice jego smierci. Wiemy jak wielka wagę przywiązywał do rozpowszechnienia kultu Miłosierdzia Bożego na całym swiecie. I to własnie w ustanowione przez niego swięto Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po Wielkanocy) odbył się pogrzeb Jana Pawła II a teraz w to swięto odbędzie się w Watykanie uroczysta beatyfikacja pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI. [end] 16 października 1978 roku, to dzień, który zapisał się bardzo mocno w pamięci nas Polaków. Karol Wojtyła, kardynał z Krakowa, ” z dalekiego kraju” zostaje wybrany papieżem. Jest to pierwszy od blisko 5 stuleci biskup Rzymu, który nie jest Włochem. „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi” To przesłanie wypowiedział podczas inauguracji pontyfikatu i towarzyszyło mu przez cala jego papieska posługę Kosciołowi i swiatu. Jan Paweł II kochał wszystkich ludzi, zawsze wskazywał, ze należy innych mierzyć miara miłosci, począwszy od istot nienarodzonych, ludzi rożnych kultur, ras i religii aż po chorych i cierpiących. Ogromną rolę w życiu naszego Papieża odegrali młodzi ludzie, to do nich skierował te słowa na Westerplatte: Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakies swoje „Westerplatte”. Jakis wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąs słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakis obowiązek, powinnosć, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie — jakis porządek prawd i wartosci, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych. Pontyfikat Jana Pawła II był nacechowany ogromnym poczuciem odpowiedzialnosci za swiat. Świat rozdzierany konfliktami politycznymi i społecznymi, gwałceniem podstawowych praw człowieka, niesprawiedliwoscią społeczną. Orędzie Koscioła jest orędziem pokoju i pojednania między ludźmi i między narodami. Papież nie ustawał w wysiłkach przywracania i utrzymywania pokoju na całym swiecie. My Polacy szczegolnie pamietamy role Papieza w wyzwoleniu nas z jarzma komunizmu. Pamietne słowa wypowiedział w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 w Warszawie: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Papieskie wizyty były wpisane w konkretna historyczna sytuacje. Jan Paweł II zawsze jednak podejmował aktualne problemy, budził ludzkie sumienia, poczucie odpowiedzialnosci za Ojczyznę, za drugiego człowieka, za siebie samych. Swoim życiem i nauczaniem dawał nam nieustannie swiadectwo wiary w Boga.

Inne ciekawe newsy

Karol Koszorz – nasz poeta

Chwalimy się naszym niezwykle utalentowanym uczniem, szkolnym poetą i człowiekiem Renesansu – Karolem Koszorzem! Wywiad z nim ukazał się w Magazyn MIR, a przeprowadziła go Magdalena Marciak, nasza polonistka. Polecamy

Mikołajki

Mikołaj zawitał i do naszej szkoły! I jak to Mikołaj, nie przybył z pustymi rękoma, o nie, lecz z workami pełnymi prezentów dla naszych małych i dużych uczniów. Każdy kto

Lekcja w klasie 7

W ramach trwającej w naszej szkole akcji przeciwdziałania bullyingowi i cyberprzemocy, w klasie 7 odbyła się lekcja, do stworzenia, której inspiracją był fragment książki pani Renaty Ewy Błaszczyk „Inny”, czytanej